نوشته‌ها

طراحی بروشور خدمات عمومی

این طراحی به سفارش دفتر آیت الله العظمی مدرسی در مشهد برای به تصویر دراوردن خدمات عمومی به مردم مستضعف افغانستان را تولید گردید.

طراحی پوستر و کارت دعوت

این نمونه کار به سفارش حسینیه افغانی های مقیم نیویورک و مرکز تعلیمات اسلامی ساندیگو در کالیفرنیا طراحی گردید

بروشور اطلاع رسانی

این بروسور به درخواست دفتر ایت الله العظمی مدرسی دامت توفیقاته طراحی و تولید گردید که موضوع ان امار حفر چاه در افغانستان میباشد
GitiSystem-Design (1)GitiSystem-Design (2)

بروشور

این بروشور به سفارش مجتمع فرهنگی امام مهدی عج (شهرک مهرگان) طراحی گردید