نوشته‌ها

نرم افزار فصلنامه روشنایی

این نرم افزار ب سفارش  مدرسه عالی برادران (جامعه المصطفی العالمیه) مشهد مقدس تولید گردید

سایت المنقذ نجات بخش جهانی

این وب سایت چند زبانه (Multi Language) به سفارش موسسه المنقذ طراحی و انجام گردید