قالب وردپرس افزونه وردپرس
صفحه اصلی / مشتریان ما

مشتریان ما

جنرال قنسولگری ج.ا. افغانستان درمشهد
مرکز مدیریت حوزه خراسان رضوی
آستان قدس رضوی
آموزش و پرورش خراسان رضوی
شورای جهانی هزاره
جامعه المصطفی العالمیه
وزارت معارف افغانستان
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
حسینیه نیویورک
مرکز تعلیمات اسلامی سندیگو
آژانس بین المللی اتحاد حج
خیریه خدمات به یتیمان
موسسه نوآوری در آموزش افغانستان
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
اتحادیه مکاتب خصوصی بلخ
بنیاد نخبگان افغانستان
اداره اتباع و مهاجرین خارجی