خدمات مهندسی گیتی سیستم

فصلنامه میزان

,
این نشریه به همت مدرسه عالی برادران جامعه المصطفی العالمیه  به صورت الکترونیکی تولید و برنامه نویسی شد [gview file="http://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2017/03/mizan3.pdf"]
خدمات مهندسی گیتی سیستم

کلیپ مشهد 2017

, ,
این کلیپ به سفارش دبیر خانه مشهد 2107 و معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه تولید شد
خدمات مهندسی گیتی سیستم

کلیپ فاجعه منا

, ,
  این کلیپ به سفارش روابط عمومی و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه ساخته شد
خدمات مهندسی گیتی سیستم

تراث

,
این نرم افزار به همت واحد فن آوری شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم  به سفارش معاونت پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه ساخته شد, محتوای این نرم افزار، کتاب تراث آیت الله سبخانی دامه برکاته میباشد که ترجمه زبان انگلیسی شده است.. امکانات متنابهی برای این …
خدمات مهندسی گیتی سیستم

نظام مدرسه ای

, ,
این کلیپ به سفارش مدرسه عالی برادران جامعه المصطفی العالمیه ساخته شد
خدمات مهندسی گیتی سیستم

روش شناسی آموزش

,
این نرم افزار به سفارش مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی واحد خواهران وابسته به جامعه المصطفی العالمیه در مشهد مقدس تولید گردید قابلیت های نرم افزار: دسته بندی تمام کارگاهها به صورت کاملا بهینه  نمایش کلیه کارگاهها بدون افت کیفیت با ق…
خدمات مهندسی گیتی سیستم

فعالیت های قرآنی

,
این نرم افزار به سفارش معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس (جامعه المصطفی العالمیه)تولید گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

فصلنامه روشنایی

,
این نرم افزار ب سفارش  مدرسه عالی برادران (جامعه المصطفی العالمیه) مشهد مقدس تولید گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

کاشی زنگنه

,
این وب سایت بنا به سفارش شرکت حسابداری حسیب طوس و  شرکت خدمات پیمانکاری زنگنه طراحی، تولید و راهاندازی گردید