نوشته‌ها

پوستر مراسم

,
به سفارش شورای هیئات مذهبی سادات مجموعه بنر های اطلاع رسانی، تبلیغاتی، طراحی و تولید گردید

گردهمایی و اجلاس

,
مجموعه کامل برگزاری گردهمایی و اجلاس، این مجموعه اعم از پوستر اطلاع رسانی، راهنمای منطقه اردوگاهی، بنر های خیر مقدم، و نکته ها و گفته ها و همچنین سن آرایی و غیره به سفارش جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس توسط شزگت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجا…

طراحی ست برگزاری همایش

طراحی ست برگزاری همایش فقه گردشگری این مجموعه شامل استند، بنر استیج، پوستر اطلاع رسانی برای برنامه پیش نشست همایش بین المللی فقه گردشگری به سفارش جامعه المصطفی العالمیه تولید گردید. …
خدمات مهندسی گیتی سیستم

ایام فاطمیه

,
این طراحی به سفارش حاج آقای سید حسینی درکانادا برای برگزاری مراسم دهه دوم فاطمیه طراحی گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

فارغ التحصیلان

,
پوستر اطلاع رسانی اداره امور دانش اموختگان جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس  این طراحی بنا به سفارش اداره امور مبلغان جامعه المصطفی العالمیه طراحی گردید  …
خدمات مهندسی گیتی سیستم

پوستر و کارت

,
این نمونه کار به سفارش حسینیه افغانی های مقیم نیویورک و مرکز تعلیمات اسلامی ساندیگو در کالیفرنیا طراحی گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

پوستر اطلاع رسانی

,
فلایر برای عمره و حج - شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم