شورای فرهنگی

گیتی سیستم،‌ Gitisystem

طراحی، بنر، تایپو گرافی، گیتی سیستم

به سفارش شورای فرهنگی هیئات مذهبی سادات طراحی محصولات این شورا انجام گردید، طراحی تابلوی کاندیداتورها، پوستر های تیلیغاتی،  طراحی استیج، طراحی بک استیج، طراحی بنر های اطلاع رسانی، توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام گردید.

گیتی سیستم  گیتی سیستم