با عرض سلام و تشکر از اینکه برای سفارش شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم را انتخاب نموده اید.

میتوانید برای سفارش کارهای گرافیک، طراحی، صفحه آرایی، پوستر، بنر از فرم زیر استفاده نمایید

.قبلا از همکاری های شما تشکر میشود

 

[quform id=”4″ name=”سفارش صفحه آرایی”]

طراحی و گرافیک

500000تراکم تصویر، نوع ایده، مفهومی بودن، ترکیبی بودن در بالا رفت قیمت تاثیر دارد

تولید کلیپ

4000000زمان، نوع کار، ترکیب در بالا رفت قیت تاثیر دارد

تولید نرم افزار

5000000نوع کد نویسی، میزان صفحات، تنوع دیتا، درج امکانات در بالا رفت قیمت تاثیر دارد

صفحه آرایی

50000نوع صفحه ارایی با توجه به کتاب مجله و یا تعداد رنگ متفاوت است