کارنمای اداره نخبگان

کارنمای اداره نخبگان

, ,
کارنمای اداره نخبگان کارنمای اداره نخبگان کارنمای فعالیت های اداره نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان رضوی این کلیپ با توجه به فعالیت های اداره نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به سفارش اداره نخبگان و استعدادهای …
تولیدات رسانه‌ای

نمونه کار نمایشگاهی

, ,
نمونه کار نمایشگاهی نمونه کار نمایشگاهی این مجموعه شاسی برای نمونه کار نمایشگاهی بود که برای برگزاری نمایشگاه حوزه تحولی به سفارش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان رضوی تولید و طراحی گردید  …
تولیدات رسانه‌ای

تولید کلیپ پژوهشی

, , , ,
تولید کلیپ پژوهشی این فتوکلیپ به سفارش جامعه المصطفی العالمیه در مشهد مقدس که توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم تولید گردیده است و به صورت ۳D و انیمیت عناوین کار شده است  …
خدمات مهندسی گیتی سیستم

تولید کلیپ همایش تحجر

, ,
تولید کلیپ همایش تحجر این کلیپ به تاریخچه برگزاری ای همایش و نمونه فعالیت های موسسه راهبردی حق پژوهشی میپردازد این کلیپ به سفارش موسسه راهبردی حق پژوهشی تولید گردید  …
خدمات مهندسی گیتی سیستم

تولید کلیپ حوزه انقلابی

, , ,
تولید کلیپ حوزه انقلابی این کلیپ با موضوع حوزه انقلابی از منظر رهبری به سفارش موسسه راهبردی حق پژوهشی تولید ردید تا در چهارمین همایش بین المللی تحجر و  اسلام امریکایی پخش گردید این کلیپ رهنمود ها ی مقام معظم رهبری پیرامون حوزه انقلابی می…
خدمات مهندسی گیتی سیستم

لوگو کلیپ

, ,
لوگو کلیپ این لوگو کلیپ به سفارش برگزار کنندگان اختتامیه هفتمین فستیوال بین المللی طوبی در مشهد تولید گردید  
خدمات مهندسی گیتی سیستم

طراحی لوگوی اختتامیه فستیوال

, ,
طراحی لوگوی اختتامیه فستیوال این لوگو کلیپ به سفارش برگزار کنندگان اختتامیه هفتمین فستیوال بین المللی طوبی در مشهد تولید گردید  …