1. همکاری با گیتی سیستم

کلیه افرادی که متمایل به همکاری (استخدام) با گیتی سیستم میباشند باید در یکی از زمینه ها تخصص داشته باشند،‌برای آغاز کار مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت همکاری برای گیتی سیستم واریز نمایید تازمینه های حضور و همکاری و دریافت سفارش کار از گیتی سیستم را داشته باشید.

همکاری با گیتی سیستم

همکاری با گیتی سیستم

 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
 • MM slash DD slash YYYY
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 1 MB, Max. files: 5.
  • قیمت:
  • برای امنیت بیشتر تایید نمایید که روبات نیستید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .