گفتمان حقوقی

طراحی جلد کتاب، نشریات و مجلات، به درخواست معاونت پژوهش جامعة المصطفی العالمیة خراسان طراحی جلد فصلنامه تخصصی گفتمان حقوقی  و صفحه آرایی این فصلنامه وزین را که با موضوعات حقوقی به نشر می‌رسد، توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام شد