طراحی بروشور اطلاع رسانی

طراحی بروشور اطلاع رسانی

این بروشور به درخواست موسسه خیریه تحت اشراف دفتر آیت الله العظمی مدرسی دامت توفیقاته در افغانستان طراحی و تولید گردید که موضوع آن ارائه آمار  پیرامون کمک‌های انسان دوستانه این موسسه  میباشد، این کمک ها به صورت عام المنفعه صورت گرفته است از آن جمله میتوان حفر چاه را نام برد