صفحه آرایی، صفحه آرایی کتاب، صفحه آرایی نشریات، صفحه آرایی مجلات

نشریه اندیشه نو

صفحه آرایی نشریه اندیشه نو، صفحه آرایی ویژه نامه چهلمین سالگرد برای فصلنامه اندیشه نو به سفارش انجمن فرهنگی تبلور اندیشه انجام گردید

کتاب سبزدره مالستان

صفحه آرایی کتاب سیمای سبز دره مالستان این کتاب به سفارش مولف آن صفحه ارایی گردیده است 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sabz-Dare-Malestan01.pdf”]

کتاب رساله تحلیلی

این کار به سفارش مدرسه علمیه سید الشهداء انجام رفت 

 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/ResaleTahliliAhkam04-end02-Press-Quality002.pdf”]

کتاب حوزه‌انقلابی

گیتی سیستم، طراحی و تولیدات گرافیکی، طراحی لوگو، طراحی پوستر، صفحه آرایی، طراحی جلد کتاب، طراحی پوستر، طراحی اینفوگرافیک، طراحی کارنما و تولیدات تصویری، فتوکلیپ، اینفوکلیپ، مستند کلیپ، گیتی سیستم، gitisystem

مسنجر شماره ۱۰

نشریه مسنجر شماره ۱۰ The Messenger – شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم

بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه آرایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه آرایی شد