طراحی جلد نشریه

, , , ,
دیزاین دومین نشریه اطلاع رسانی موسسه نوآوری در آموزش برای افغانستان

گاهنامه موسسه نواوری

, , ,
طراحی گاهنامه اطلاع رسانی موسسه نواوری در اموزش افغانستان این نشریه به سفارش موسسه نو اوری اموزش افغانستان تولید و طراحی گردید درباره موسسه: موسسه نوآوری در آموزش برای افغانستان با هدف مبارزه با بی سوادی و نوآوری در سیستم آموزشی در افغانستان و …

مسنجر شماره ۱۰

, , , , , ,
نشریه مسنجر شماره ۱۰ The Messenger - شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه آرایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه آرایی شد …

نشریه رسالت

, ,
این صفحه ارایی با نرم افزار این دیزاین و به سفارش دفتر آیت الله العظمی مدرسی در مشهد مقدس انجام گردید