مسنجر شماره ۱۰

, , , , , ,
نشریه مسنجر شماره ۱۰ The Messenger - شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه آرایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه آرایی شد …

نشریه سخن

, ,
نشریه سخن از انجمن فرهنگی محصلین افغانستان که توسط این شرکت به صورت دورنگ صفحه آرایی گردید نسخه آن لاین این نشریه را ذیلا ببینید     …

مطالعات زنان

, ,
دو فصلنامه تخصصی مطالعات پژوهشی زنان با رویکرد اسلامی شماره ۵ به سفارش مدرسه عالی خواهران جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم صفحه آرایی گردید، نمایه این نشریه را در این لینک ببینید و در صورتی که خواستار مشاهده …

فقه اسلامی وحقوق

, ,
صاحب امتیاز:جامعه المصطفی(ص) العالمیه محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد مدیر مسئول:حسنعلی اخلاقی امیری سردبیر:کریم عبداللهی نژاد مدیر اجرایی:هادی هاشمی ویراستار علمی :سیدصادق حیدری ویراستار انگلیسی :محمدعلی واعظی آدرس ایمیل:fiqh.journal@gma…

پژوهشنامه کلام

, ,
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد مدیر مسئول:حسنعلی اخلاقی امیری سردبیر:مرتضی حسینی شاهرودی مدیر اجرایی:هادی هاشمی ویراستار علمی :سیدصادق حیدری ویراستار انگلیسی :احسان احمدی آدرس ایمیل:kalamjournal.miu@g…

مطالعات اسلامی زنان

, ,
دو فصلنامه تخصصی مطالعات پژوهشی زنان شماره 4 بهار و تابستان 1395 ، این نشریه به سفارش مدرسه عالی خواهران مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس صفحه آرایی گردید. میتوانید نمایه این صفحه را در این لینک  مشاهده نموده و یا ذیلا به صورت آنلاین ببینید …