ویژه نامه افغانستان شناسی

این ویژه نامه به سفارش ستاد اجرایی چهارمین جشنواره افغانستان شناسی  در مشهد (اداره کل امور اتباع خارجی، کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد، سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان درمشهد) طراحی و صفحه آرایی گردید