کتاب سبزدره مالستان

صفحه آرایی کتاب سیمای سبز دره مالستان این کتاب به سفارش مولف آن صفحه ارایی گردیده است 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sabz-Dare-Malestan01.pdf”]

کتاب رساله تحلیلی

این کار به سفارش مدرسه علمیه سید الشهداء انجام رفت 

 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/ResaleTahliliAhkam04-end02-Press-Quality002.pdf”]

کتاب حوزه‌انقلابی

گیتی سیستم، طراحی و تولیدات گرافیکی، طراحی لوگو، طراحی پوستر، صفحه آرایی، طراحی جلد کتاب، طراحی پوستر، طراحی اینفوگرافیک، طراحی کارنما و تولیدات تصویری، فتوکلیپ، اینفوکلیپ، مستند کلیپ، گیتی سیستم، gitisystem

پژوهشنامه کلام

صفحه آرایی مسنجر

صفحه آرایی نشریه انگلیسی مسنجر – شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم